Over WoonPartners

Cipal en Desk Solutions bieden de sociale huisvestingsmarkt vanaf 1 januari 2015 samen ICT-oplossingen en -diensten aan. Daartoe bundelen ze hun krachten als "Woonpartners nv". Vandaag maken 75 Vlaamse huisvestingsmaatschappijen en een aantal OCMW’s gebruik van de softwaretoepassingen van Desk Solutions en Cipal. Ook in de toekomst willen beide bedrijven een toonaangevende rol blijven spelen in deze sector.

Schaalvergroting

Daarom combineerden ze hun technologische oplossingen én troeven in ‘Woonpartners’. Deze nv zal de technologische knowhow, marktkennis en jarenlange ervaring van beide spelers bundelen voor een optimale dienstverlening aan de sociale huisvestingssector.
De schaalvergroting maakt het bovendien mogelijk om nog meer middelen in te zetten voor nieuwe ontwikkelingen en de continuïteit ook op lange termijn te garanderen. Zo zullen alle stakeholders binnen de sociale huisvestingssector én het woonbeleid van de OCMW’s hier voordeel bij hebben.

De ambitie van Woonpartners nv is om de voorkeurpartner te blijven in ICT-oplossingen en –services voor de sociale huisvestingssector. De softwaretoepassing van de spin-off bevat niet alleen een bijzonder krachtige kandidaten- en verhuurmodule, maar ook een totaaloplossing voor boekhouding, facilitair beheer, plaatsbeschrijvingen, documentenbeheer, mobiliteit, projectmanagement, magazijnbeheer, enz …

Bovendien wint de nieuwe organisatie aan slagkracht om haar oplossingen maximaal af te stemmen op de noden van de markt.