Onze visie

Woonpartners NV werd opgericht in oktober 2014, als spin-off onderneming van Desk Solutions NV en Cipal NV met als doel hun gezamenlijke activiteiten wat betreft software voor sociale huisvesting te centraliseren.

Woonpartners NV heeft vandaag maar één activiteit : Ondersteunen van de Vlaamse Sociale Huisvesting door het ontwikkelen van krachtige softwareoplossingen, die de totale activiteit van de maatschappijen coveren en ondersteunen.

De markt van het aantal Vlaamse  SHM’s bestaat uit een kleine 100 maatschappijen, waar er een 90-tal als huurmaatschappij  kunnen bestempeld worden.
Desk Solutions NV was tot 2014 marktleider voor de sector met een klantenbestand van 61 maatschappijen. Cipal NV had  12 maatschappijen.  Op  vandaag covert Woonpartners ruim 80 maatschappijen, goed voor een maandelijks verhuring van meer dan 110.000 sociale woningen.

De markt zal naar de toekomst nog inkrimpen. Vandaag bestaan er  nog meer dan 30 maatschappijen met een patrimonium van minder dan 1000 eenheden. Deze maatschappijen zullen in principe de komende jaren fuseren. Het aantal SHM en potentiële klanten zal dus nog verder dalen.

Daarnaast staat de technologische evolutie niet stil, komen er technisch meer mogelijkheden voor onze klanten. Anderzijds evolueert de wetgeving meer dan ooit. Het kaderbesluit Sociale Huisvesting van Liesbeth Homans stelt terug uitdagende aanpassingen en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Het antwoord  van Woonpartners NV hier op is duidelijk : Onze klanten , tegen een correct afgesproken jaarlijks budget, permanent mee te laten evolueren naar de nieuwste technologieën en evoluties, zonder zich ook maar één zorg te moeten maken nopens de wettelijke evoluties.

Om dat te kunnen realiseren is schaalgrootte nodig.  Door intense samenwerking tussen Woonpartners NV en zijn klanten wordt het mogelijk met het beschikbaar jaarlijks onderhoudsbudget een schitterende oplossing aan te bieden, die geleidelijk verder evolueert conform de wensen van die klanten.

Teneinde dat te realiseren hebben we officiële organen opgericht , waar  we samen op een open en constructieve manier de  gezamenlijke visie en strategie met onze klanten kunnen bespreken, nl. de Sociopack adviesraad.  Dit is de belangrijkste vergadering van overleg met onze klanten.  De adviesraad bestaat uitsluitend uit directeurs van Vlaamse SHM’s en directieleden van Woonpartners.
 

Elke klant kan zijn directeur afvaardigen voor deze vergadering.

Een belangrijke taak van de adviesraad is het juist aanwenden van de beschikbare budgetten naar de strategische evolutie van het product. Onderhoudsgelden worden immers permanent geïnvesteerd in het product.  Hoe meer budget, hoe beter en sneller we de doelstellingen kunnen realiseren.  Een bijkomende klant is voor alle klanten dus een meerwaarde, die de algemene gebruikskost voor eenieder doet dalen.

Deze manier van werken houdt ook nog andere consequenties in. Elke klant betaalt volledig  dezelfde licentierechten op de software en een identiek percentage aan onderhoudscontract, nl. 16%.  Uiteraard is het licentierecht afhankelijk van de grootte van de maatschappij, bij ons gerekend uitsluitend naar het aantal effectieve gebruikers. Latere eventuele prijsaanpassingen zullen altijd het gevolg maar kunnen zijn van een gezamenlijke beslissing met de adviesraad.

Naast deze adviesraad werken we ook intens samen met onze klanten via de  “competentiegroepen”. Deze vergaderingen, die ook een 3x per jaar plaats vinden, bestaan dan eerder uit “productspecialisten” die de technische uitwerking doen van hoe een aanpassing of  aanvulling binnen Sociopack effectief dient te gebeuren. Er zijn drie competentiegroepen, nl. sociaal, financieel en facilitair, die dus bezet worden door mensen verantwoordelijk voor de verhuurdienst, boekhouders en verantwoordelijken van de technische departementen.

Op  geregelde basis organiseert Woonpartners NV dan ook voor zijn klanten een nationaal event waar we onze gezamenlijke doelstellingen meedelen aan al onze klanten en al hun medewerkers.

Woonpartners spendeert ook veel aandacht aan de samenwerking met openbare instanties zoals de VMSW. We zijn van oordeel dat we hiermee ook beter kunnen inspelen op de noden van onze klanten. De VMSW neemt  ook op geregelde basis deel aan onze adviesraad.

Onze algemene visie is dus duidelijk gebaseerd op samenwerking, waar we heel veel aandacht spenderen aan communicatie, netwerking en leren van elkaar.

De  adviesraad heeft ook de duidelijke lijnen geformuleerd voor Sociopack en zijn toekomst.  Men heeft duidelijk geopteerd voor de strategische visie van Sociopack2020.

Sociopack2020 wil een totaaloplossing zijn voor de Vlaamse SHM, geïntegreerd tot één geheel, met duidelijke beschrijving van alle lopende processen, zodat dubbel werk uitgesloten wordt en de efficiëntie van de SHM aanzienlijk  kan doen toenemen.

Totaaloplossing betekent zowel het volledige sociale beheer, kandidaten, huurders, boekhouding, documentenbeheer, onderhoud, facilitair beheer, financieel beheer, projectenbeheer, klachtenbeheer, procedures, …. Maar ook desgewenst samenwerken met o.a. CiProcure, de nieuwe aanbestedingssoftware van Cipal.

Sociopack2020 is het resultaat van gericht samen denken.  Er is hier duidelijk geopteerd , niet voor een herschrijven van een applicatie, maar naar het systematisch migreren naar nieuwe technologie en user interface,  gebaseerd op  de uitermate krachtige en stabiele database, een sterk punt van Sociopack, die men absoluut niet wou verlaten.

Deze evolutie is ook gedeeltelijk gebeurd en wordt verder uitgerolt in samenwerking met een technische stuurgroep van onze klanten, waarbij we u ook graag uitnodigen.

Het resultaat integreert een sterke toegevoegde waarde voor elke maatschappij, vooral door de integratie van  vernieuwende elementen zoals workflow, mobiliteit, flexibele krachtige rapportering  en webportaal.   
Maar nog andere technische elementen worden volledig beschikbaar zoals vrije rapportering, volledige emailverwerking, diepgaand geïntegreerd documentenbeheer,….

Er wordt ook rekening gehouden met praktische elementen, zoals het opvangen van gebrek aan internettoegang , die men kan ervaren op veel locaties waar de mobiele Sociopack-gebruiker moet werken. Daarnaast werken onze mobiele toepassingen op elk type terminal die men wenst.

De eerste fase van Sociopack2020 is klaar. Het betreft vooral een oplossing voor het facilitair beheer van een SHM, maar ook het beheer en opvolging van oa. uw nieuwbouw- en renovatieprojecten, waarvan het mij wel enigszins verwondert dat hier geen functionaliteit wordt gevraagd in dit dossier.

De adviesraad heeft beslist, na de eerste evaluaties, de Sociopack2020 – omgeving versneld verder uit te werken.